Ηλεκτρολυτικός χλωριωτής άλατος INNOWATER

Ηλεκτρολυτικός χλωριωτής άλατος INNOWATER, για παραγωγή φυσικής μορφής χλωρίου από θαλασσινό νερό ή από αλάτι που διαλύουμε το νερό της πισίνας

Μοντέλο για πισίνα έως 30m3
Μοντέλο για πισίνα έως 50m3
Μοντέλο για πισίνα έως 90m3
Μοντέλο για πισίνα έως 150m3
Μοντέλο για πισίνα έως 200m3

SKU: SKU.IM.001 Categories: ,