Σύστημα οζονισμού Αμερικής

Σύστημα οζονισμού Αμερικής, τύπου εκκένωσης κορώνας χωρίς την ανάγκη χρήσης αντλίας booster

Μοντέλο 0,25 grs/hr για πισίνα έως 30m3
Μοντέλο 0,50 grs/hr για πισίνα έως 60m3
Μοντέλο 1,00 gr/hr για πισίνα έως 110m3

SKU: SKU.IM.003 Categories: ,