ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ – Με πλαστικό κουτί βαθμού προστασίας ΙΡ 54

– 150W/12V KΩΔ. 1.601.22
– 300W/12V KΩΔ. 1.601.26
– 350W/12V ΚΩΔ. 1.601.27
– 800W/12V KΩΔ. 1.601.25